Translate

måndag 14 juni 2021

Fodertillskott Häst

 Fodertillskott Häst

Att vitaminer och mineraler är nyckeln till så många problem kan verka för enkelt men med tanke på de utarmade och övergödslade jordarna så ligger mycket av djurens hälsostatus på vitamin och mineralbrist. Genom håranalyser kan man konstatera brister och obalanser och utifrån dem rekommendera utfodring med de olika vitamin- och mineralsammansättningarna. Naturligtvis är grovfodrets kvalitet och näringsinnehåll en grundsten.

De här produkter till djur är mikroniserade vilket innebär en minskning av den genomsnittliga partikeldiametern hos ett fast material till mikrometerskalan.

MINESYL

Komplett vitamin och mineraltillskott i kraftfulla mikrodoser

 • Stimulerar kroppen att ta upp näringsämnen på cellnivå
 • Verkar som en katalysator i matsmältningsprocessen
 • Påskyndar immunsystemets läkningsprocess
 • Stimulerar hästens förmåga att använda sin naturliga kapacitet
 • Verkar utrensande när hästens organism är belastad av industriellt tillverkat foder och/eller syntetiska vitaminer och koncentrerade metalliska mineraler
Hink om 4 kg,

Minesyl, naturlig cellnäring

Växterna är naturens alkemister, de utvinner grundämnen ur jorden, tar kol ur luften, gör kolkedjor och framställer på så vis vitaminer, aminosyror och fettsyror.  När grundämnena i jorden sugs upp av växtrötterna omvandlas de till ytterst små mikropartiklar och i den formen är mineralerna ogiftiga och assimileras utan problem av cellerna.

Det är bara att konstatera att växterna, från det största träd till det minsta grässtrå, vet den alkemiska hemligheten nämligen att omvandla ett element till ett annat. I vår framställning av Minesyl har vi tagit tillvara växternas intelligens. 

De verksamma beståndsdelarna i Minesyl är negativt laddade och tarmens inre väggar är positivt laddade. Detta leder till en magnetisk dragningskraft som koncentrerar de viktiga näringsämnen som finns i Minesyl till tarmväggarna och därifrån vidare till kroppens celler.

Detta elektromagnetiska mönster är en av grundprinciperna som gör Minesyl till en ovärderlig katalysator för näringsupptaget. Denna katalysatoreffekt ökar också avsevärt upptagningsförmågan av de näringsämnen som finns i fodret. 

Det innebär att de cirka 90 olika näringsämnen som växterna själva framställer och som förekommer i stråfoder kan tas upp och assimileras av kroppens celler i betydligt högre utsträckning när hästen utfodras med Minesyl.

Utan mineraler stannar kroppen. Andra näringsämnen, vitaminer, enzymer och aminosyror, är beroende av mineraler för att själva kunna göra nytta i kroppen.

Mineraler
Mineraler är oorganiska, det betyder att de inte kan bildas av organismen, bara omvandlas, och de består av grundämnen eller en kombination av dessa.
Hästen får mineraler från växterna och kan själv omvandla grundämnen i den mån organismen behöver dem.

Vitaminer
Vitaminer är organiska ämnen, det vill säga de innehåller kol, som i små mängder är livsnödvändiga, och en del av dem kan bildas i kroppen.
Vitaminer är komponenter i vårt enzymsystem och fungerar som tändstiften i en förbränningsmotor. Brist på en enda kan äventyra hästens hälsa. Vitaminer kan delas in i två grupper beroende på deras lösningsgrad; fettlösliga och vattenlösliga.


FERRUM

Järn är känt för att öka syretransporten från lungor till muskler

 • Stimulerar hästens förmåga att använda sin naturliga kapacitet
 • Ökar syretransport från lungor till muskler
 • Sänker mjölksyrenivån i musklerna
 • Ökar förbränningen av slaggprodukter och toxiner
 • Fungerar inflammationshämmande

Hink om 4 kg

Syretransport
99 % av syret som inandas är bundet vid hemoglobin. Hemoglobin tjänar som syrgasupptagare, -transportör och –avlämnare från lungorna till kroppens vävnader och säkrar organismens syretillförsel. Järn har en syrebindande förmåga. En bra järnnivå i kroppen ökar syretransporten och därmed prestationsförmåga, uthållighet och motståndskraft.

Järn ger din häst möjlighet att utnyttja hela sin naturliga kapacitet genom att öka syretransporten från lungor till muskler. Det kan också användas vid behandling av inflammatoriska processer och skador.
Järn ger hästen bättre uthållighet och sänker mjölksyrenivån. Järnet ökar också förbränningen av slaggämnen efter syntetiska vitaminer, koncentrerade metalliska mineraler och industriellt producerat foder. Dessa slaggämnen kan belasta levern och ansamlas i bursor och muskulatur.


MAKROSYL
Magnesium är känt för att normalisera muskeltonusen

 • Ger din häst rytmiska och samordnade rörelser
 • Minskar muskelspänningar
 • Bidrar till att reglera kroppens pH-värde
 • Främjar normal funktion mellan nerv- och muskelceller
 • Främjar normal njurfunktion
Hink om 4 kg

Muskeltonus
Muskler som samverkar vid en viss rörelse kallas synergister. Två muskler vilkas kontraktioner åstadkommer motsatt rörelse i en led kallas antagonister, ett exempel på detta är biceps och triceps. Om hästen är spänd stiger muskeltonusen och stora mängder energi ödslas bort. En långvarig muskelspänning blir snart smärtsam för hästen.
Magnesium främjar normal funktion mellan nerv- och muskelceller och ger din häst rytmiska och samordnade rörelser. Medlet släpper på spänningarna i musklerna och ökar därmed genomblödningen av friskt, syresatt blod till muskulaturen. 
Magnesium är viktigt för en normal funktion av njurarna och njurarnas reglering av kalium/natrium-balansen. 
Magnesium främjar regleringen av blodets pH-värde och därmed kroppens syra-bas-balans.


VITOSYL-E+SELEN
Vitosyl-E+Selen viktiga antioxidanter

 • Ökar energiupplagringen i musklerna
 • Ökar livslängden på de röda blodkropparna
 • Är en antioxidant
 • Ökar stoets och hingstens fertilitet
 • Skyddar fölstoet från att kasta

Burk om 1 kg

Vitamin A är viktig för fertiliteten hos både ston och hingstar Hos stona lagras vitamin A i äggstockarna. Det är viktigt att ston som skall betäckas och det dräktiga stoet har en bra balans på vitaminet. A-vitamin är också viktig för friska slemhinnor. 

Vitamin E har i sig många uppgifter i kroppen och i en produkt som innehåller vitamin A fungerar även vitamin E som antioxidant.  Vitamin E förbättrar hästens energiupplagring i musklerna genom att öka glukosförrådet. E-vitamin höjer syreförsörjningen genom att hålla de röda blodkropparna levande längre. Vitamin-E förebygger hormonella störningar och förstärker fertiliteten hos både hingst och sto. Det bidrar till att reglera balansen mellan progesteron och östrogen och skyddar därmed stoet från att kasta. E-vitamin är också viktigt för att fölet skall utveckla ett fullgott immunförsvar vilket börjar redan under fostertiden.

Glukos är en av kroppens viktigaste energiinnehållande kemiska föreningar. Det lagras i lever och muskulatur som glykogen där det kan omvandlas till fettsyror eller förbrännas. Det centrala nervsystemet är absolut beroende av glukos som energikälla.
De röda blodkropparna bildas i benmärgen och har som viktigaste funktion att transportera syre från lungorna till vävnaderna. De har en överlevnad på ca 120 dagar.

Vitamin-E, (d-alfatocoferol), förbättrar din hästs energiupplagring i musklerna genom att öka glukosförrådet. E-vitamin höjer syreförsörjningen genom att hålla de röda blodkropparna levande längre.
E-vitamin håller kroppens celler friska genom att förhindra oxidation och angrepp från fria radikaler. Det bidrar till att reglera balansen mellan progesteron och östrogen och skyddar därmed stoet från att kasta.

Den kanske mest kända selenbristsjukdomen är muskeldegeneration vilket är ett tillstånd där brist på selen och/eller vitamin E orsakar nedbrytning av muskler till följd av brister i skyddet mot fria radikaler. Selen har också en funktionell betydelse för att skydda fostret under tidig dräktighet.

Zink är viktig för äggstockar och testiklar och styrningen från hypofysen. Viktig för normal celldelning, cellreparation och läkning av inre sår. Zink krävs för att frigöra A vitamin från upplagringsplatsen i levern. Zink förhindrar upptag av tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly

A- och E-vitaminerna, zink och selen är mycket viktig för hästar i hård träning för att skydda den mot fria radikaler och som en följd minskar risken för cellskador.


KALFOSMIN

Näringsämnena i Kalfosmin är essentiella för växande hästar eftersom de är viktiga näringstillsatser för starka ben och leder.

 • Stärker förstoets kalciumbalans.
 • Stärkande för unghästar i träning
 • Stärkande för brosk, leder, ligament, senor, muskler och hovar.
Hink om 2 kg

Kalfosmin innehåller näringstillsatser som förebygger påfrestningsskador, ledinflammationer och benskador, speciellt hos trav- och galopphästar. Medlen kan även ges till andra tävlande djur som lider av problem med benbyggnad, leder och metabolism. 

Veka kotor, felaktig benställning, grova utvecklingsstörningar i den nedre delen av benen, degenerativ artrit, lösa benbitar och ojämn bentillväxt är inte så ovanligt hos fölen. Det är viktigt för fölets hållbarhet att minska frekvensen av felaktiga benställningar under de första månaderna.

Kalfosmin är ett tillskott som ges till dräktiga ston, ca 1 - 2 månader före beräknad fölning. Bra för unghästens utveckling av leder och hovar.

CIRKULAFOR

Cirkulafor innehåller vitalämnen som är kända för att stimulera en normal blodcirkulation

 • Har din häst problem med skador i mjukdelar och/eller skelett?
 • Har din häst svårt att få ut hela sin kapacitet i tävlingssammanhang?
 • Har din häst problem med hovarna?
 • Får din häst lätt mjölksyra?
 • Har din häst problem med lederna?
 • Är din häst svullen i benen?
Burk om 1 kg

Blodcirkulationen
Blodomloppet är organismens transportsystem. Det sörjer bl a för att vävnaderna får syre, glukos, fettsyror, aminosyror, vitaminer, mineraler och att förbränningsprodukter som t ex koldioxid, urinsyra, mjölksyra, kreatinin och oorganiska slaggprodukter transporteras bort.
Blodet rinner i ett slutet rörsystem som bildas av blodkärl. Blodkärlen förgrenar sig i mindre kärl ju längre ifrån hjärtat de kommer.

De olika vitalämnena i Cirkulafor är kända för sin vävnads- och cirkulationsstärkande funktion och för förmågan att understödja läkandet vid skador och inflammationer i kroppen genom att tillföra friskt syresatt blod till det skadade området.
De främjar framför allt cirkulationen i de små blodkärlen, kapillärerna, som bland annat förser musklerna med syre och näring och verkar därför också smärtlindrande.GLUCOSAFOR

Glucosafor innehåller vitalämnen vilka är kända för sin stärkande funktion på leder och skelett

 • Har din häst skador eller inflammationer i muskler, leder,  ligament, senor eller gaffelband?
 • Har din häst problem i leder och/eller med bildning av ledvätska?
 • Har din häst pålagringar på kotor, urkalkning av  skelettet eller ”lösa benbitar”?
 • Har din häst problem med hovarna?

Hink om 1,5 kg

Rörelseapparaten
Rörelseapparaten består av de tvärstrimmiga musklerna, skelettet samt fogar och leder. Skelettet hålls ihop av olika typer av ligament och bildar fästpunkter och hävstänger för musklerna.
Hos hästen, vars kropp är anpassad för löpning, ligger lemmarnas muskelfästen nära rotationsaxeln. Alla muskler i benen sitter grupperade högt upp och övergår i senor och ligament från karpalleden och hasleden ner till hoven.

De olika mineralerna och aminosyrorna i Glucosafor är verksamt när hästen har ådragit sig skador eller andra besvär i muskler, benhinnor, leder, ligament och senor. De aktiva ingredienserna i Glucosafor understödjer bildningen av ledvätska, ökar blodcirkulationen i benen och ger friska och starka hovar. De kan motverka pålagring på kotor och urkalkning av skelettet och tillbakabildning av ”lösa benbitar”. De kan också ha en smärtlindrande effekt.MSM

Organiskt svavel

 • Tar det lång tid innan hästen återhämtar sig efter arbete?
 • Har din häst reumatiska problem?
 • Har hästen klåda i man och svans, eksem eller mycket stöv?
Hink om 1 kg

Så här fungerar MSM
Djuren får i sig allt mindre svavel från fodret och stor brist på svavel kan leda till sjukdomssymtom. Det finns ett enkelt kosttillskott som visat sig bidra till att ge kroppen organiskt svavel. Kosttillskottet heter MSM och är en förkortning för MetylSulfonylMetan. MSM ger kroppen tillskott av organiskt svavel i en form som är biologiskt tillgänglig för organismen. Det är en molekyl som, förutom svavel, även ger tillskott av kolvätet metyl, även det en viktig komponent för kroppen.
 
Man kan se MSM som en cellulär mjukgörare som gör cellmembran mer genomträngliga. Det resulterar i att cellerna tar upp näring och syre bättre. Det innebär också att cellen mer fullständigt kan lämna ifrån sig de slaggprodukter som uppstår vid själva cellförbränningen. MSM verkar antiinflammatoriskt, ökar blodcirkulationen och höjer mjölksyratröskeln. Detta visar sig i form av ökad ork och pigghet.
 
Det finns en vetenskaplig studie gjord på tävlingshästar där man konstaterar att de hästar som fick MSM, sänkte sina varvtider med i genomsnitt 2,5 sekunder. Hästarna får även mindre muskelinflammationer och återhämtar sig snabbare. MSM har av just denna anledning blivit mycket populärt i trav- och galoppkretsar.

Svavel har länge använts på olika hudbesvär såsom eksem, kliande man och svans både för invärtes bruk och att blanda ut i vatten och sprayas på de angripna ställena. 

Skillnaden mellan det gula svavlet som är grundämnet svavel i ren form, vilket inte så bioupptagligt och MSM är att MSM är organiskt svavel, dvs det är bundet till kol och är alltså samma form av svavel som det kroppen innehåller och som kroppen kan använda i biokemiska processer. 
MSM övergår i kroppen till de svavelhaltiga aminosyrorna metionin, cystein, cystin och taurin


 NYPON+C

Det hälsobringande nyponet som understödjer ett normalt pH
 • Är din häst försurad?
 • Har din häst stela leder?
 • Är din häst trött och slutkörd?
 • Har din häst en låggradig inflammation i kroppen?
 • Har hästen röda ögonvitor?
Hink om 1,5 kg

Nypon + C - Basbildande och Antiinflammatorisk
Nyponet är i sig holistiskt och innehåller minst 40 hälsofrämjande ämnen där aminosyror, vitaminer, mineraler, antioxidanter och eteriska oljor ingår. Helnyponet innehåller också flavonoider (vitamin P) som i sig har många hälsofrämjande egenskaper och det höjer också effekten av C-vitamin. Att nypon innehåller C-vitamin är välkänt men i nyponkärnorna hittar man också essentiella fettsyror från Omega 3 familjen samt en del aminosyror och proteiner. En annan komponent i nyponet kallas galactolipid, vilket enligt många studier har en kraftfull antiinflammatorisk effekt som visat sig värdefullt vid artroser. Vi använder hela nypon i produkten.

Galactolipider
En av de aktiva substanserna i nypon är galactolipid. Galactolipider består av fettsyror och sockerarter. Enligt danska forskare så verkar ämnet antiinflammatoriskt och skyddar bland annat våra broskceller. Studier visar att galactolipiderna i nypon kan skydda våra broskceller. Forskare vid Institutionen för kost och hälsa i Basel, Schweiz, har upptäckt att galactolipider hämmar de gener som producerar proteiner och enzymer som tros vara inblandade i uppkomsten av inflammationer och nedbrytning av broskceller. Galactolipider hjälper även till att producera kollagen och brosk som skyddar lederna. Forskarna tror att nyponpulvret verkar lokalt genom att minska de vita blodkropparnas väg mot inflammationen. När blodkropparna rör sig långsammare minskar smärtan och svullnaden samt att ledernas rörlighet ökar.

VitoMin C
I vår produkt Nypon+C har vi tillsatt extra C-vitamin i form av natriumaskorbat. C-vitamin utgör ett utmärkt skydd mot miljögifter i form av kemikalier, tungmetaller, besprutningsgifter, tillsatser i maten och luftföroreningar. C-vitamin främjar produktionen av antistresshormoner från binjurarna vilket förbrukas i stora mängder när vi utsätts för stress, smärta orsakar också stress på hela systemet. C-vitamin främjar produktionen av interferon som skyddar cellerna mot angrepp vid virusinfektioner. Vitaminet är nödvändigt för att kollagen skall bildas i bindväven, brist på C-vitamin märks snabbt på huden i form av rynkor, långsam sårläkning och ständiga blåmärken - bone bruces. PälsoHov


PälsoHov är vävnadsstärkande, understödjer friska hovar och befrämjar god pälskvalitet.

 • Har din häst problem med pälssättning/pälsfällning?
 • Är hästens hovar torra och spruckn?
 • Visar din häst tydliga tecken på humörsvängningar vid pälsbyten?
Hink om 1,8 kg

Päls och hovar byggs upp av samma ämnen
På hösten och våren vet vi att hästen byter päls, men vad vi kanske inte tänker på är att den mest energikrävande fasen har pågått under en period. Vinterpälsen börjar sättas redan i augusti och pälsfällningen börjar i december.
Det som är mest krävande för hästen är att sätta vinterpälsen. Det går åt energi och protein för att tillverka ny päls och hästen behöver en ökad fodergiva under den här perioden. Det går åt mer foder för att tillverka 1 kg päls än 1 kg mjölk eller muskler, det betyder att kroppen prioriterar pälstillväxten före muskel och fettansättning.
På våren upptäcker många hästägare att deras hästar tappat både muskler och fett, när sommarpälsen kommer fram under den avfallna vinterpälsen. Det beror på att det kostar hästen både energi och protein att bygga upp ny päls.

Pälstillväxten prioriteras framför ansättning av muskler och fett i hästens kropp. Det är inte säkert att den vanliga foderstaten räcker till både päls och hull. När hästägaren upptäcker att hästen fallit ur är det ofta för sent, eftersom den nya pälsen börjar växa redan i december-januari. Det kan alltså vara klokt att öka fodergivan ungefär vid juletid.. 
Hästägare upplever oftare att hästar får problem med ansättningen av sommarpäls än vinterpäls, trots att vinterpälsen blir både längre och tjockare. Det kan bero på att vinterpälsen börjar växa i augusti och då går många hästar fortfarande på näringsrikt bete. 

En signal om att hästen behöver få i sig fler byggstenar till pälsen kan vara om börjar äta träck på vårvintern. Träck innehåller bakterieprotein från döda tarmbakterier.
Päls & Hov har en noggrant utvärderad sammansättning och kan verka understödjande för de hästar som är särskilt känsliga vid pälssättning samt för friska och väl fungerande hovar. 
Även de hästar som inte visar någon speciell känslighet kan må bra av ett tillskott för att understödja en frisk päls-och hovkvalité


PRODUKTER FÖR SÄRSKILDA BEHOV
Om hästen drabbas av någon fysisk obalans som innefattar, magens-, tarmarnas- och matsmältningens viktiga population av mikroorganismer kan du understödja en bättre hälsa. Hästen kan drabbas av en nedsättning av sitt naturliga försvar vilket kan behöva understödjas och vikten av en bra njurhälsa bör tas i beaktande för hästens allmänna välmående.

Gastrofor

Gastrofor innehåller vialämnen vilka är kända för sin läkande verkan på magens slemhinna

 • Har din häst magsår eller magkatarr?
 • Har din häst problem i höger bogparti, ryggmuskulaturen på höger sida och/eller höger framben?
 • Har din häst dålig aptit och/eller tappar vikt?
 • Har din häst svullna körtlar under ganascherna?
 • Har din häst fertilitetsproblem?
Hink om 4 kg, burk om 1 kg

Magen
Magens körtlar producerar kontinuerligt magsaft dygnet runt som en del av matsmältningsprocessen. Hästens magsäck är, i förhållande till dess storlek, liten. I magsäcken börjar den kemiska nedbrytningen av fodret.

Många tävlingshästar har katarr eller sår på magens slemhinna. Orsaken kan ofta relateras till intensiv träning/tävling, stress och mediciner. Ytterligare en stor bidragande orsak till magsår är felaktigt foder. Felaktigt foder kan orsaka en immunförsvarsreaktion som i sin tur orsakar allergier och sköldkörtelsjukdomar hos hästen.

pH
Surt pH ger bl a dålig senfunktion.
Väte (H) är ett grundämne som ingår i vatten och alla organiska föreningar. Vätejoner (H+) är den positivt laddade väteatomen.
Koncentrationen av vätejoner är ett mått på surhetsgraden i en lösning, pH. Ju lägre pH desto högre vätejonkoncentration och desto surare lösning.
 
Det finns ett samband mellan magens slemhinna och njurarna via vätejonkoncentrationen. Vätejoner och kloridjoner (Väteklorid) via magslemhinnan inskränker vätejonutsöndringen via njurarna. Vid hyperacida (mycket lågt -surt- pH ) magsyraförhållanden kan en förhöjd syrautsöndring via njurarna konstateras.

Vitaminerna och mineralerna i Gastrofor är kända för att neutralisera magsaft, stärka magens slemhinna och motverka uppkomsten av magkatarr och magsår. Magsäckens motorik och tömningshastighet stimuleras av näringsbalansen samt reducerar belastningen på magnerverna.

Gastroskopibilder från av en häst med magsår

Detta är foton som vi har fått från en av våra klienter i USA. Dennes häst fick, efter upprepade kolikanfall, diagnosen magsår när den undersöktes vid University of Florida. Bilderna nedan är tagna vid gastroskopier som utfördes på hästen före, under och efter avslutad behandling med GastroforHästens veterinär David Sausville, D.V.M.,M.S. valde att använda   Gastrofor som enda behandlingsmetodMan ändrade också hästens foderstat. Den fick fri tillgång till hö och det pelleterade fodret byttes ut mot hel havre.


Colofor

Colofor innehåller vitalämnen vilka är kända för sin utrensande verkan på levern och stärkande funktion på tarmarna.

 • Har din häst lätt att få kolik och/eller diarré?
 • Har din häst problem i ryggmuskulaturen på höger sida, höger bakben och/eller patella?
 • Problem höger fram?
 • Plattfot höger fram?
 • Har din häst klåda, eksem och/eller ”foderknölar”?
 • Har din häst ”höga vita” eller ”höga röda”?
Hink om 4 kg, burk om 1 kg

Gallutsöndring, lever och tarm
Galla bildas i levern, dess viktigaste funktion är att finfördela fetter. Levern har många funktioner, den deltar bland annat i matspjälkningen, den lagrar näringsämnen och fungerar som en del i immunförsvaret. Dess viktigaste funktion är att bryta ner slaggprodukter och toxiner.

I tunntarmen sker upptaget av de olika näringsämnena samt absorptionen av vätska. I grovtarmen, som består av tjocktarm och blindtarm, sker en jäsningsprocess av tarminnehållet med ytterligare upptag av näringsämnen.

De olika vitalämnena i Colofor arbetar på tarmar, lever och gallutsöndring. Medlet har en utrensande effekt när levern är belastad av toxiner och restämnen från ämnesomsättningen. Dessa belastningar kan orsaka ”höga vita”.

De är kända för att läka inflammationer i bursor, knän och senor. Det kan vara verksamt vid överträningssymptom genom att understödja  leverns RES-system. De kan också vara verksamma när hästen har drabbats av olika typer av hudbesvär.

 

 Equifilier

Sammansättning: Natriumaskorbat och Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus och Streptococcus thermophilus, yoghurtbakteriekultur. Denna typ av bakteriekultur har genom studier har visat att kulturen överlever passagen genom den ogästvänliga magen.

Burk om 1 kg

Överlevnad genom magens och duodenums låga pH samt toleransen av gallsalterna är en förutsättning för mikroorganismerna att utveckla några fördelaktiga effekter för konsumenten. För att effektivt kunna uppfylla en profylaktisk roll måste de probiotiska stammarna kunna kolonisera sig i tarmarna åtminstone övergående. Studien visade att man kunde återfinna de båda bakteriestammarna levande från prover av innehållet i stomin. Yoghurtpulver innehåller en bakteriekulturer som är känd för att hjälpa till att bygga upp hästens egen tarmflora. De goda mjölksyrabakterierna skyddar mikropopulationen genom att ta död på patogener som konkurrerar om näring och plats.

Forskning kring mjölksyrabakterier har gjorts på deras indelning, ursprung och hur de påverkar med avseende på närings- och hälsoeffekter. Mjölksyrabakterier är probiotika (probiotika=för liv i motsats till antibiotika=mot liv), alltså levande mikroorganismer som man vet har en positiv inverkan på hästens hälsa. Man ger probiotika under en viss tid och när träckbollarna är sammanhållande och glänsande mår mikroberna bra och gör sitt jobb.

När det gäller natriumaskorbat (vitamin C) så finns den med av den anledningen att stressade hästar som drabbas av oxidativ stress oftare får kolik och vitaminet används bland annat som antioxidant. En häst producerar cirka 30 gram vitamin C i en FRISK lever. Eftersom hästar kan producera vitaminet själva har de en begränsad upptagningsförmåga och tittar man på mängden natriumaskorbat i Equfilier så är innehållet 50g/kg, alltså en väldigt liten mängd som dels har till uppgift att stimulera den egna produktionen och dels stimulera upptag från fodret.

När djuret utsätts för stress, nedsatt immunsystem, skada, sjukdom, resor, gifter av olika slag, toxiner från en störd tarmflora, vaccinationer (vaccinationer dränerar kroppen på vitamin C), läkemedel, olämpligt foder, olja, miljögifter, strålning m.m. är behovet mycket större än vad den egna produktionen klarar av. Typiska exempel på oxidation utanför kroppen är att bilar rostar med tidens gång. Samma sak sker således i kroppen och kan ha stora konsekvenser för hälsan. Laktosen är bärare av de tillsatta ämnena men också näring för mikroberna.


Parasitpulver

Naturlig avmaskning med örter

Många väljer idag att hålla en låg parasitnivå med örtbehandling. Vad som är viktigt att komma ihåg at att man tänker långsiktigt. Hästarna bör vara friska och fria från parasiter innan man övergår till förebyggande behandling och ge underhållsdoser. Hästens utfodring är av största vikt, att fodra för en frisk tarmflora gör att parasiter inte alls får fäste lika lätt. Ensilage och den sockerrika pelletsen är en bra grogrund för felaktig jäsning vilken då blir en bra grogrund för parasiter. Olika organsystem belastas och blodet blir skämt vilket gör att de blodsugande parasiterna också dras till djuren.

 Burk om 350 g

 Innehåll

 • Menta peperitae (pepparmynt) Kramplösande, galldrivande, understödjer matsmältningen, lindrar vid katarrer.
 • Melissa officinalis (citronmeliss) Lugnande, orolig mage, virushämmande, sköldkörtelreglerande, slemhinnestärkande.
 • Urtica urens (brännässla) Allergier, inflammationshämmande, njurstärkande.
 • Magnesium subcarbonat Njurstärkande, kramplösande
 • Allium sativum (Vitlök) Inflammationshämmande, leverskyddande, tumörhämmande, bakterie- och svampdödande samt att den gör oss och djuren mindre aptitliga för fästing och andra blodsugande parasiter.

 

Kolikum

Kolikum innehåller vitalämnen som förebygger tarmkramper och förstoppning. Mycket bra att ha i stallapoteket för att sätta in i det akuta stadiet.

Kolik är ett samlingsnamn för ont i magen hos häst. Det kan handla om förstoppning, gaskolik eller tarmvred bland annat.

Hästar har ett speciellt mag- tarmsystem med liten magsäck och väldigt långa tarmar. En stor häst kan ha upp till 30 meter tarmar i magen. Det här gör dem extra känsliga för störningar.
En av de vanligaste orsakerna är brist på vatten som orsakar förstoppning.
 
Symptom
 • Hästen är orolig och skrapar med hoven.  
 • Den kan också vara loj och vill varken äta eller dricka. 
 • Det är vanligt att kolikhästar vill lägga sig ner.
 • Får din häst koliksymptom ofta?
 • Utfodrar du hästen med silage och pellets?
Burk om 500 g

Gör dig en klar bild av symptomen
Iaktta hästen en stund, så att du kan ge en klar och konkret redogörelse för hästens beteende. Hur yttrar sig anfallet? Matvägrar hästen? Står den bara och skrapar – eller lägger den sig ned så fort den släpps? Reser den sig igen. Och i så fall hur snart? Tittar den mot buken? Kastar den sig hejdlöst i boxen? Har den slagit sönder sig själv eller boxinredningen?
Ta puls och temperatur på hästen. Vid kontakt med veterinär kommer denne ofta att fråga direkt om puls och temperatur. Du bör kunna ge svar direkt.
Lyssna efter tarmljud. Lägg örat mot bukväggen vid hästens flank och lyssna efter ”kurrande” eller andra ljud som tyder på aktivitet i tarmsystemet. Sådana ljud tyder på bibehållen matsmältningsfunktion, vilket är positivt.
Kontrollera slemhinnorna. Har slemhinnan i ögon och mun normal färg? Jämför med en frisk häst.
Kontrollera avföringen. Du bör konstatera om hästen över huvud taget haft någon avföring och om den i mängd, färg, konsistens och lukt skiljer sig från det normala.Immufor
Immufor understödjer ett friskt lymf- och immunsystem samt lymfcirkulationen. Kan med fördel användas före och efter vaccinering.

 • Har din häst halsproblem?
 • Är din häst allergisk?
 • Reagerar din häst negativt på vacciner?
 • Har hästen röda ögonvitor?
 • Har din häst tappat orken?
 • Har din häst lymfangit?
Burk om 500 g

Lymfsystemet
De lymfatiska organen skall försvara kroppen mot infektioner och transportera lymfa. Till lymfsystemet hör lymfkörtlar, brässen, mjälten, lymfa och lymfkärl. Lymfkörtlarna ligger ofta samlade i grupper och där bildas vita blodkroppar och antikroppar.

Flera små lymfkärl går in i lymfkörteln. När lymfan passerar genom lymfkörtelns inre förstörs bakterier och andra främmande partiklar. Den renade lymfan lämnar sedan lymfkörteln och går vidare i lymfsystemet så man kan likna lymfkörtlarna med ett filter. I brässen bildas den typ av vita blodkroppar som kallas T-lymfocyter och när de kommer i kontakt med främmande mikroorganismer omvandlas dom till så kallade mördarceller som äter upp inkräktarna.

Mjälten är det största lymfatiska organet och där bildas vita blodkroppar och antikroppar. Både blodkärl och lymfkärl passerar in i och ut ur mjälten. Mjälten deltar i kroppens försvar mot infektioner smt bryter ned gamla och skadade röda blodkroppar.

Förutom den lymfatiska vävnaden innehåller mjälten också blodfyllda hålrum och fungerar som en blodreserv. Lymfvätskan finns mellan cellerna, och pressats ut i början av blodets kapillärsystem och en del av vätskan sugs av kapillärerna igen, och en del sugs upp av lymfkärlen. Lymfan innehåller också proteiner och vita blodkroppar.

Lymfkärlen kan liknas vid blodsystemets kärl, det finns stora och små. Skillnaden är att lymfkärlen inte är ett slutet system som blodkärlen och som venerna har de större lymfkärlen klaffar för att lymfvätskan skall föras i en riktning. Muskelsammandragningar i benen pumpar lymfan åt rätt håll. 

Vacciner
Det är slående att innehållet i vacciner är så pass okontrollerat och icke sterilt att icke deklarerade restprodukter från värdceller och okända viruskontaminationer kan förekomma. Alltifrån okontrollerat genetiskt material till okända virus och enzymer som kan införa mutationer i DNA, kan förekomma i den slutliga vaccinprodukten. Dessutom finns direkt hälsofarliga och cancerogena kemikalier tillsatta.

Ansvariga myndigheter som sjukvårds- eller veterinärspersonal informerar inte allmänheten om innehållet i vacciner och de risker som de medför.VitoMin C

Förebygg virusinfektioner och understöd produktionen av vita blodkroppar med natriumaskorbat.
 • Blöder din häst från luftvägar och lungor efter ansträngning?
 • Har hästen sköra blodkärl?
 • Blir hästen påverkad av sedering?
 • Har hästen degenererade diskar i ryggen?
 • Har din häst gul-bruna ögonvitor?
Burk om 1 kg

Kan hästen tillgodogöra sig vitamin C?
C-vitamin är kanske den mest missförstådda av vitaminer i hästnäringen. C-vitamin, även känd som askorbinsyra, har olika roller i kroppen, av vilka många kretsar kring de antioxiderande egenskaperna.

Att vi människor har behov av extra vitamin C det vet vi eftersom vi inte kan producera det själva. Det kan dock leda till förvirring om vad hästar behöver när det gäller vitamin C. Medan människor saknar ett enzym för att omvandla glukos till C-vitamin så kan en frisk häst producera detta enzym, L-gulonolactone oxidas, själva i levern. En häst producerar cirka 30 gram vitamin C i levern från fodret dagligen. Men för att hästen skall producera tillräckligt med vitamin C behöver den en väl fungerande lever, normal bildning av enzymet och tillräckligt med glukos i fodret eftersom glukosen fungerar som substrat för omvandlingen. Nu för tiden utsätts hästens matsmältning för stora påfrestningar vilket har lett till att den idag har belastning på levern vilket i sin tur kan påverka dennes förmåga att själv tillverka askorbinsyra.

Det finns alltså omständigheter när man behöver understödja hästen med extra vitamin C och då ger man det i mer koncentrerade mängder. Man har undersökt effekten av högre doser askorbinsyra i tävlingsstall där man kunnat se att detta resulterade i en betydande ökning av askorbinsyra i plasmakoncentrationen. Man kunde från studien dra slutsatsen att dagliga doser av ORAL utfodring i större koncentrationer ökade mängden askorbinsyra i plasma- och vävnadskoncentrationen på ett tillfredsställande sätt. Alltså kan hästen ta upp tillskott av vitamin C genom utfodring.


Kombinera


Respirafor

Respirafor innehåller vitalämnen vilka är kända för att stimulera lungornas normala funktion

 • Har din häst problem med lungor och luftvägar?
 • Har din häst svårt att få ut hela sin kapacitet i tävlingssammanhang?
 • Har din häst problem i ryggmuskulaturen, ner i bakbenen och/eller i höger framben?
 • Har din häst eksem?
 • Har hästen varit i kontakt med mögel?
Hink om burk om 1 kg

Luftvägar och lungor
Luftvägarna består av näshåla, bihålor, svalg, luftstrupe och luftrör. Luftstrupen förgrenar sig i brösthålan till de två bronkerna. Dessa leder till vardera lunga och övergår i mycket små luftrör. Inne i lunggloberna förgrenar sig luftrören i allt mindre grenar, vilka till sist övergår i lungblåsorna där gasutbytet (syre/koldioxid) sker.
Lungorna kontrollerar huden, en av hudens uppgifter är att reglera kroppsvärme.

Vitalämnena i Respirafor är kända för att stimulerar lungornas syresättande förmåga och öka förbränningen av restprodukter som kan ha ansamlats i bogpartiet. Ingredienserna stärker immunförsvaret när hästen är förkyld, har utvecklat bronkit och/eller har blivit mögelförgiftad. De verksamma ämnena i Respirafor understödjer transporten av syre i de röda blodkropparna vilket ökar hästens kapacitet. De verkar allmänt stärkande på lungor och luftvägar samt är slemlösande och hostdämpande.


Renefor
Renefor innehåller vitalämnen vilka är kända för att stimulera njurarnas normala funktion

 • Har din häst problem med koordinationen i bakbenen och/eller drar vänster bakben?
 • Har din häst problem i ryggmuskulaturen på vänster sida och/eller upphakning av patella?
 • Har din häst stela leder?
 • Har din häst hosta?
 • Har din häst eksem?
 • Skjuter din häst rygg och/eller har svårigheter när den urinerar?
 • Har hästen låga röda?
 • Dricker din häst dåligt med vatten?
 • Beter sig din valack som en hingst?
 • Innehåller ditt grovfoder mycket kalium?

 Hink om 4 kg, burk om 1 kg

Njurar
Njurarna är belägna i bukhålans övre del. Deras huvudsakliga uppgift är att bilda urin. Genom att reglera urinens volym, salthalt och surhetsgrad deltar njurarna i regleringen av kroppens vätskebalans. Njurarnas urinutsöndring är organismens viktigaste metod att befria sig från ämnesomsättningens vattenlösliga slaggämnen.

Njurar och lungor har ett intimt samarbete vid avgiftning av systemen.

Vitalämnena i Renefor är känd för sin förmåga att stimulera njurarnas avgiftande förmåga. Näringsämnena är verksamma när hästen har svårigheter att urinera. De ökar njurarnas förmåga att utsöndra toxiner som kan belasta korset och ner i bakbenens senor, vid pålagringar på kotor, inflammationer i senor och ligament och även vid andfåddhet, hosta och dålig syresättning.

EPO
EPO är ett hormon som bildas naturligt i njurarna hos såväl djur som människor. Det stimulerar produktionen av röda blodkroppar i benmärgen. EPO ökar möjligheten att transportera mer syre till musklerna. Genom den här funktionen reglerar njurarna antalet röda blodkroppar som bidrar till att blodet håller normala nivåer av hemoglobin. Kolhydrater är nödvändig för den biologiska aktiviteten hos EPO. Studier har visat att det är främst den N-länkade kolhydraten som är viktigast för den här funktionen. De N-länkade kolhydraterna består ofta av tre till tio enkla sockerarter. För att få en bra respons på EPO krävs stora järnförråd och tillskott av järn. Speciellt för tävlingshästar är det viktigt med friska njurar. 

Bra att kombinera med Respirafor och Ferrum.


Endofor
Endofor innehåller vitalämnen som är kända för att vara speciellt verksamma på stoets hormonella system
 • Har ditt sto svårigheter att bygga upp muskulaturen?
 • Har ditt sto svårt att bli dräktig?
 • Har ditt sto täta och/eller besvärliga brunstperioder?
 • Har ditt sto problem med kors och bakdel på grund av kalciumbrist?
 • Har ditt sto dålig aptit?
Burk om 1 kg

Endokrina systemet
Det endokrina körtelsystemet reglerar, tillsammans med hypotalamus, impulser och drifter. Dessa körtlar insöndrar hormoner till nerver och blod för att nå ett målorgan där det har en mycket specifik effekt. De fungerar i samverkan med varandra och en störning i hormonsammansättningen kan skapa många oförklarliga symptom hos hästen.

De ingående vitalämnena är kända för att stimulera produktionen av köns– och tillväxthormoner. Hormonerna är extremt viktiga för stoets förmåga att utveckla muskler. Näringsinnehållet i Endofor ökar stoets fertilitet genom att stimulera äggstockarnas funktion. Äggstockarna reglerar också stoets kalciumbalans. Denna balans är viktig för ett friskt skelett, speciellt vid kors och bakdel.
Kombinera gärna med Vitosyl E+SelenGentifor


Gentifor innehåller vitalämnen vilka är kända för att vara verksamma på hingstens/valackens hormonella system
 • Har din hingst/valack svårigheter att bygga upp muskulaturen?
 • Har din hingst fertilitetsproblem?
 • Är din valack trött och håglös?
 • Har din hingst/valack dålig aptit?
Burk om 1 kg

Endokrina systemet
Det endokrina körtelsystemet reglerar, tillsammans med hypotalamus, impulser och drifter. Dessa körtlar insöndrar hormoner till nerver och blod för att nå ett målorgan där det har en mycket specifik effekt. De fungerar i samverkan med varandra och en störning i hormonsammansättningen kan skapa många oförklarliga symptom hos hästen.

Vitaminer, mineraler och aminosyror är känd för stimulera produktionen av köns– och tillväxthormoner. Hormoner är extremt viktiga för hingstens/valackens förmåga att utveckla muskler. 
Näringsinnehållet i Gentifor ökar hingstens fertilitet och kompenserar för valackens brist på testosteron. De olika näringsämnena understödjer också binjurarnas produktion av tillväxthormoner, vars funktion är att öka hästens vitalitet.


                                            ÖRToSALT

Himalayasalt är ett naturligt mineralrikt och obearbetat salt. Vi har berikat saltet med brännässla och persilja. Det är två örter som är understödjande för de inre sekretoriska organen och njurarna. Produkten är framtagen särskilt med tanke på hästarnas behov av salt och hästar som tränas och svettas mycket.

Symptom på ökat behov
Hårt arbetande hästar som svettas mycket, hormonell obalans med binjureutmattning, njurbelastning, diarré, rinnande ögon, gallor, matsmältningsbesvär, förstoppning. 

Genomsnittligt mineralinnehåll / kg himalayasalt: Natriumklorid 970 g/kg, Kalcium 2290 mg/kg, Kalium 2140 mg/kg, Magnesium 998 mg/kg, Kisel 183 mg/kg, Järn 33,4 mg/kg, Zink 4,46 mg/kg, Mangan 1,52 mg/kg, Fosfor 1,49 mg/kgGURKMEJA


Gurkmeja är en kraftfull antioxidant.
Hälsofördelar: Understödjer vid svag matsmältning och matförgiftning samt vid lever– och gallbesvär. Verksamt vid högt blodtryck, trögflytande blod. Outvecklade testiklar eller testikelatrofi, inaktiva spermier. 

Inflammatoriska led- & muskelsjukdomar.
Undersökningar som gjorts på hästar pekar på att polyfenoler, som    gurkmeja innehåller kan hjälpa till att motverka inflammationer samt motverka den     förtidiga åldringsprocessen.

När hästar åldras blir tysta inflammationer i kroppen allt vanligare. Dessa i sin tur bidrar till utvecklingen av kroniska sjukdomar som fång och artros. 
Att öka mängden antioxidanter för gamla hästar skulle kunna minska    behovet av medicinering mot inflammationsrelaterade smärtor och därigenom minska risken för läkemedelsbiverkningar som diarré,  njursjukdomar och magsår. 
Hink om 1,2 kg


Kolloidalt Silver

Dunk om 2,5 liter, bör förvaras mörkt

Kolloidalt Silver - mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus.
Kolloidalt Silver består av silverjoner fritt svävande i vätska. En silverjon är den minsta form silver kan anta. Ett kolloidalt silver med styrkan 10 ppm rent silver per liter vatten är ofattbart små mängder. På grund av att silvret är i denna utspädda form har det förmågan att neutralisera svamp, virus och bakterier.

Silvergrogg” vid influensa och förkylning
Förkylningsvirurs har en förmåga att vara svårforcerade på grund av att de omger sig med ett skyddande fetthölje. Lösningen kan vara att man blandar lika delar kolloidalt silver och vhisky (eller någon annan alkoholbaserad dryck) och pressa lite färskpressad citron. Alkoholen och syran från citronen löser upp fetthöljet runt viruset så silverjonerna lättare får tillgång till virusets inre. Intensivbehandla med en tesked av ”silvergroggen” var femte minut under en timmes tid. Håll vätskan under tungan och skölj runt i munnen en stund innan den sväljes.

Vinterkräksjuka
Vid vinterkräksjuka bör man dricka stora mängder kolloidalt silver. Drick ca  1dl i taget och gurgla runt i munnen så silvervattnet får blanda sig väl med saliven. Om man börjat kräkas kan man spreja små mängder i munnen ofta. Silverjonerna går då ut i kroppen via blodet och bearbetar på så sätt viruset.

Hudbesvär
Vid alla former av hudinfektioner, variga processer, bölder, eksem, eller andra bakterieinfektioner, svampinfektioner, badda med kolloidat silver direkt på det angripna området. Drick också en matsked 3 gånger dagligen för att understödja immunförsvaret.

Bra för vattenrening 
Kolloidalt silver lämpar sig även fantastiskt bra till vattenrening. En en- till tvåprocentig inblandning av kolloidalt silver med 10 ppm styrka, desinficerar dricksvatten under lång tid. Silverjonerna dödar bakterier, virus och svampar och ser till att de inte kan föröka sig ohämmat.

Se våra övriga silverprodukter


Bra att kombinera för hästar som presterar
Minesyl, Ferrum, Vitosyl E+Selen och Glukosafor 

Dagen före tävling
Utfodra som vanligt medHö och hel havre 
Lägg till extra:
Minesyl:        2 skopor 2 gånger dagligen
Ferrum:         2 skopor 2 gånger dagligen
2 - 4 timmar före tävling: Utfodra med extra:
Ferrum: 1 skopa
Vitosyl-E+Selen: 1 skopa

Efter tävling
Ersätt glukos i musklerna (1 timme efter lopp) Det här är den viktigaste delen, att återställa musklerna med näring efter prestation.
Utfodra med:
Melass och Betfor.
Fri tillgång till ljummet vatten i hink (ev. fysiologisk koksaltlösning i en hink vid sidan av det vanliga vattnet, (9g salt i 1 liter vatten)). Om inte hästen vill äta efter loppet ge gärna Gastrofor.
Lägg till:
Minesyl: 2 skopor
Ferrum: 2 skopor
Vitosyl-E+Selen: 2 skopor
Glucosafor: 2 skopor

Reparera skador i muskelfibrer (första två dygnen efter lopp)
Utfodra med:
Hö med högre proteinvärde eller extra lusern.
Lägg till:
Minesyl:                              3 skopor 3 gånger dagligen
Glucosafor:                         3 skopor 3 gånger dagligen
Sedan tillbaka till normal utfodring.


 Förebyggande för Fång

MSM, Cirkulafor och Colofor 

För friska hovar
Fång (laminitis) är en inflammatorisk sjukdom som drabbar hoven. Det finns naturligtvis flera orsaker men till styvene och sist har det uppstått en inflammation i hovens vävnader. Man delar ofta in det i belastningsfång, hormonell påverkan och foderrelaterad fång. Vi får ändå inte glömma att man även kallar missköta hovar fånghovar, när hästen egentligen har fått ”nageltrång”.


Den vanligaste orsaken till symptomet som vi upplever det är foderrel
aterat utlöst fång. Då är det i första hand det sockerrika (modifierad stärkelse) pelleterade fodret som är en utlösande faktor på grund av att det stör grovtarmen och den känsliga populationen av tarmbakterier. 

De produkter som vi satt samman upplever vi understödjer friska hovar men produkterna kan ju naturligtvis även användas var för sig. Jag förklarar orsaken till att just de här produkterna fungerar bra tillsammans genom att även beskriva dem var för sig. Det är kanske lättare att förstå hur de arbetar i kroppen då.


Detox

Colofor, Renefor och Respirafor

De här tre olika produkterna fungerar genom att understödja de avgiftande organen och stärka deras förmåga att utsöndra toxiner. Lungorna avgiftar de gasformiga-, lever och tarm de fettlösliga- och njurarna de vattenlösliga toxinerna. Huden avgiftar både de fettlösliga och vattenlösliga toxinerna  och understödjs genom att de övriga organsystemen gör sitt jobb tillfredställande.

Det är ju bara att konstatera att djuren förgiftas av kemikalier i både foder och miljö och det har lett till att de ofta drabbas av allvarligt problem. Man har konstaterat att cirka 80 000 olika gifter har registrerats i enbart miljön. I matsmältningen där 70-80 % av immunsystemet finns orsakas skador kontinuerligt . De livsviktiga goda bakterier som skapar ett skydd förstörs av de skadliga invasioner som gifter, parasiter och osmält foder orsakar. Om bakterieskyddet förstörs skadas tarmväggarna av de toxiner som läcker ut i systemet. Immunsystemet försvagas och diverse sjukdomar får fäste.

Besprutning med kemikalier av det grovfoder som odlas och främmande ämnen som tillsätts vid tillverkning av industriellt framställt foder är klart sämre för hästens hälsa än det kravodlade grov- och kraftfodret. Besprutat och förgiftat foder orsakar kroniska degenerativa sjukdomar och inflammationer i kroppen. Genom det förgiftade fodret så  orsakas sjukdomar på cellnivå med symptom från hud, lungor, njurar och tarmar. I de flesta fall hittar man inte själva grundorsaken till alla symptom som kan uppstå utan man sätter då in diverse läkemedel för symtombehandling.

Ett av de mest använda ogräsbekämpningsmedel man använder i jordbruket är Roundup där en av huvudingredienserna är glyfosat som orsakar genetiska skador och är också möjligen cancerframkallande enligt WHO. Nu är det inte bara cancer som Roundup framkallar utan även många kroniska neurologiska sjukdomar. Det här giftet rinner även ner i grundvattnen och orsakar förgiftningar i brunnar och vattendrag.

Andra toxiska ämnen som systematiskt injiceras på hästar är vacciner av olika slag. Vaciner vilka innehåller flera neurotoxiska ämnen vilka orsakar neurologiska sjukdomar, störningar i det hormonella systemet och ett försvagagat immunsystem.  I många vacciner används förutom andra tungmetaller även kvicksilver i form av tiomersal och i de influensavacciner som finns på marknaden 

Burkar på 1 kg vardera som normalt räcker ca tre månader. Bra att detoxa vår och håst. Dela och ge hälften 500 g på våren och den andra halvan på hösten._________________________________________________________

Homeopathuset.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.