Translate

tisdag 18 februari 2020

Egenvård med Dr Reckeweg R 1 - R 193


Egenvård och förslag på homeopatisk behandling med Dr Reckewegs kliniska och homeopatiska funktionsmedel
Dr Reckeweg R 1 - R 193, flytande 50 ml

I den kliniska homeopatiska behandlingen är föreskrifterna baserat på grundval av den kliniska diagnosen. Den kliniska diagnosen kan genomföras genom håranalys och/eller ögondiagnostik men också genom patientens berättelse.

Inom den kliniska homeopatin använder man sammansatta homeopatiska medel, alltså ett medel kan innehålla två eller flera enkelmedel. Med detta förfarande får man ett helt nytt medel som arbetar bredare, alltså från flera olika håll.
Den här formen av homeopatisk behandling används främst av terapeuter som praktiserar homeopati tillsammans med andra behandlingar som till exempel naturläkemedel, örtläkemedel och ofta tillsammans med kompletterande vitamin och mineralterapi.

De sammansatta medlen kan också med fördel användas inom egenvårdsbehandlingar.
När man använder ett sammansatt medel minskar behovet av att veta de individuella egenskaperna hos patienten.Dr Reckeweg Homeopatiska Läkemedel R1 - R193.

Förpackning 50 ml orala droppar
Dosering och kombinationer, kontakta oss för rådgivning. 

Verksamhetsområde
R1                  
Inflammationsdroppar för behandling av lokala inflammationer som polyper (tal och andningssvårigheter hos barn) och bölder som kan vara akut och kronisk. Plötsliga infektioner med hög feber och irritation i hjärnhinnorna. Det är också användbart för andra symptom som scharlakansfeber, halsfluss, inflammation i lymfkörtlarna i svalget, bihålor och varbildning i tandrötter. 
Andra indikationer för användning av R1; blindtarmsinflammation, artrit, karbunkel (bölder), inflammation i ögats bindhinna. Inflammation med varbildning i lungsäcken. Mastit (inflammation i bröstkörtlar med svullnad) bröstböld)), inflammation i fingrar och tår på grund av akuta skador och infektioner. 

R2                  
Hjärtsmärtdroppar behandlar symptom på hjärtsjukdom (funktionella och organiska sjukdomar i hjärta) såsom kardiovaskulära sjukdomar, hjärtneuros (hjärtneuros är ett samlingsnamn på olika psykiska störningar som yttrar sig i fysiska problem från organ eller system som regleras av autonoma nervsystemet, bland annat hjärtat och andning. Dessa psykiskt betingade sjukdomar kan ge fysiska problem, men kan också yttra sig i diffusa besvär från de drabbade organen ifråga).
Onormal hjärtrytm, svår bröstsmärta på grund av sammandragning av hjärtat sprider sig till andra delar av kroppen (även kallad angina pectoris (kärlkramp)), dåligt fungerande artärer. Andra indikationer på R2 är begynnande hjärtinfarkt och kranskärlssjukdom (förfettade kranskärl).

R3                  
Hjärtsvaghetdroppar indikerade för hjärtsvaghet, med en tendens till svullnad (ödem) på grund av infektioner. Degeneration av hjärtvävnader leder till svaga hjärtväggar (förstorad hjärtmuskel), attacker, infektion av den inre beklädnaden av hjärtat (endokardit), låg muskeltonus oförmåga att stretcha (hypotoni).
R3 indikeras också för proppar i hjärtats artärer (blodproppar i kranskärlen), hjärtstörningar på grund av felaktigt matsmältningssystemet (romheld syndrom) grovtarmen trycker på hjärtat)).

R4                  
Diarrédroppar indikerat för akut och kronisk mag-entero-kolit (inflammation/infektion och svullnad i magsäcken, tunntarmen och grovtarm) av alla typer. Diarré under sommaren som inträffar efter att ha blivit kall eller av felaktig kost. Intestinal katarr (inflammation i tarmkanalen), intestinal influensa (förkylning i tarmen) kan uppstå efter influensasprutan)), diarré med feber, tyfus, dysenteri (dysenteri sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är tillagad, mat som inte är ordentligt kokt eller stekt kan innehålla amöbor eller bakterier orsaka dysenteri – diarré med blodig avföring).

R5                  
Mag- och tolvfingertarmsdroppar indikerat för magens sjukdomar som magsår, dyspepsi (sura uppstötningar), gastrit, kronisk recidiverande gastrit med eller utan ulceration (sår), gastroduodenit (inflammation i tolvfingertarmen) och stomatit (svullnad av slemhinnan i munnen). Symtomen är illamående, halsbränna, dålig smak i munnen, ofta rapningar, flatulens och meteorism (uppkört och överskott gasbildning). Verkar på den inflammerade slemhinnan i magen.

R6                  
Influensadroppar indicerat för akut feber med inflammationer i de fibrösa vävnader och de serösa hinnor särskilt under influensa (en viral epidemi som påverkar andningsorganen). Symtomen omfattar smärta i armar och ben, känsla av att benen viker sig, tung huvudvärk, rastlöshet, torr och brännande hud, akuta smärtor. Verkar på inflammation av slemhinnan i de övre luftvägarna, näsa & svalget (rinofaryngit), influensabronkit, lunginflammation, skarp smärta vid andning (pleurit), perikardit (inflammation i membranet som innesluter hjärtat), peritonit (inflammation i membran som omsluter buken).

R7                  
Lever- och galldroppar indikerade för organiska och funktionella besvär av lever och gallblåsan, hepatopati (leverdysfunktion på grund av venös stockning), gulsot, gallblåsinflammation, calculi (stenar), ascites (vätska i buken som ofta orsakas av skrumplever), kolangit (infektion i gallfången), hepatit (leverinflammation), svullnad i buken, aptitlöshet, bitter smak i munnen, flatulens (uppkört), förstoppning, trötthet efter måltid, irritation, hypokondri (onormal kronisk ångest om hälsa). Leversjukdom kan orsaka humörförändringar och trötthet.

R 8                 
Juttusin Hostsirap, 150 ml Indikerad för inflammation av de slemhinnorna i de övre luftvägarna, speciellt vid bronkit och kikhosta vid alla stadier. Effektivt slemlösande vid upphostning. 

R9                  
Hostdroppar Indikerad för inflammation av de slemhinnorna i de övre luftvägarna, speciellt vid bronkit och kikhosta vid alla stadier. Effektivt slemlösande vid kronisk bronkit och bronkialastma.
R8 och R9 kompletterar varandra och kan med fördel användas tillsammans.

R10                
Klimakteriedroppar Indikerad för klimakteriella besvär (minskning av fertilitet och sexuell ovilja) med symtom som; svettningar, svettattacker, fysisk svaghet, depression, huvudvärk, oregelbunden menstruation, underlivsklåda, psykisk utmattning och likgiltighet.
Bra att kombinera med R 20.

R11                
Muskelreumatism- och diskbrocksdroppar indikerad för akut och kronisk muskelsmärta (myalgi), muskulaturen i ländryggen (lumbago), tendens eller predisposition för reumatiska muskelsjukdomar, stukningar, överbelastning av musklerna.
Rekommenderas även för ischias, kronisk artrit med deformationer, ryggradssyndrom som diskbrock, sned rygg, (artros i ryggraden), Inflammation i SI-leden vilket kan ge upphov till ländryggs-, ljumsk- och lårsmärtor och spänningar i musklerna som påverkar höftleden. Vid SI-ledproblem kan spänningarna i muskulaturen dra bäckenet snett.
Lindrar reumatisk värk (muskler, ledgångar, ledband) som förvärras värre med temperaturförändring (fuktighet).

R12                
Förkalkningsdroppar indikerad för allmän åderförkalkning som innebär förtjockning och förhårdnad av artärerna på grund av ålder och det inkluderar aorta-, kranskärls- och hjärnans kärl.
Användbar för hypertoni (låg muskeltonus på grund av hjärnnerver), åderförkalkning av njurarna, balansrubbningar och svårigheter att gå på grund av nervsystemet och spänningar i buken. Senilitet, svagt minne, blodstockning, svaghet, glömska.
Rekommenderas även för patienter med tendens till hjärnblödning och förstorad sköldkörtel, tyreotoxikos (giftstruma) som är en annan form av hypertyreoidism vilket innebär ökad halt av tyreoideahormoner i vävnaderna. 

R13                
Hemorrojddroppar indikerad för hemorrojder, klåda i rektalområdet, smärta i analområdet åtföljt av blödning, analfissurer, anal prolaps (där ändtarmen ramlar ut), anal eksem, överflöd av överdrivna kroppsvätskor i anal området.

R14                
Nerv- och sömndroppar indikerad vid nerv- och sömnlöshetsproblem, användbara vid sömnlöshet och störd sömn på grund av nervös rastlöshet och överaktivitet i nervsystemet. Neurastheni (nervsvaghet) på grund av konsekvenser av mentala konflikter under lång tid. 

R15                
Nervös utmattning 250 ml indikerad som ett homeopatiskt stärkande medel vid muskelsvaghet som följd av nervös svaghet, utmattning, mental trötthet, sömnlöshet, utmattning efter konflikter, utmattning efter mentala konflikter, nervös huvudvärk, depression, trötthet på grund av bristande energi, dålig koncentrationsförmåga och allmän svaghet. 
De farmaceutiska egenskaperna hos var och en av de enskilda ingredienserna kompletterar varandra med avseende på de individuella symptomen.

R15                
Sömnlöshet på grund av nervös utmattning 12 ampuller a 10 ml indikerad som ett homeopatiskt nervtonicum och utmattningssymptom. Användbar för patienter som är deprimerade speciellt efter personliga konflikter, utmattade och överansträngda. Verksam vid koncentrationsstörningar, dålig återhämtning efter sjukdom sömnlöshet och fysisk svaghet.
De farmaceutiska egenskaperna hos var och en av de enskilda ingredienserna kompletterar varandra med avseende på de individuella symptomen.
R 15 Flytande och R 15 ampullerna kompletterar varandra. Dokumenterad bra verkan vid utmattningssyndrom och många har kombinerat dessa två med R 184 med mycket bra resultat.

R16                Migrändroppar
R17                Svulstdroppar
R18                Njurbäcken- och blåsdroppar

R19                
Inresekretoriska körteldroppar för män
Indikerar för sjukdomar relaterade till endokrina körtlar hos män, tillväxtstörningar, fetma på grund av hypofysdysfunktion, respektive undervikt, struma, autoimmun störning som orsakar överaktivitet i sköldkörteln eller hypertyreos som leder till ett tillstånd när immunsystemet felaktigt attackerar frisk vävnad (Gravesjukdomar), Addisons sjukdom (bronsfärgning av huden åtföljd av anemi, svaghet och orsakad av otillräcklig utsöndring av hormoner av binjurebarken, myxödem (svullnad i huden på grund av sköldkörteln)

R20                
Inresekretoriska körteldroppar för kvinnor
indikerad för minskad sexlust och behandlar endokrin dysfunktion hos kvinnor. Indikeras också för tillväxtstörningar, fetma på grund av hypofysdysfunktion, struma, morbus basedow, hyperthyreos, addisons sjukdom, myxödem, blodsockerstörningar, medlet har ett centralt inflytande på hela hormonsystemet genom olika stimulerande beständsdelar.

R 19 och R 20 är baserad på organmedel. Vid framställningen av ett organmedel utgår man från grisorgan. Dr Reckewegs organ hämtas från ekologiskt uppfödda djur som aldrig behandlats med syntetiska läkemedel. Organvävnaden finfördelas i ren glycerol till en dilution innan de potensieras till önskad styrka och förenas med de egna kroppsvätskorna genom tillsats av natriumklorid.


R22                Hjärtmuskeldroppar
R23                Eksemdroppar
R24                Lungsäcksinflammationsdroppar

R25 
Prostatadroppar
Indicerat för inflammation i prostatakörteln (akut och kronisk prostatit) behandlar orsaken och symptom som skarpa smärta vid urinering, smärta över urinblåsan ned till urinröret, svag och disig urin, blod i urinen, urininkontinens, ljumsksmärta och blåssten. 
När infektionen i prostatakörteln orsakas av bakterier kallas den bakteriell prostatit.
Pågående irritation av prostatakörtlar som inte orsakas av bakterier benämns kronisk prostatit. 

R26                Immunförsvarsdroppar
R28                Livmoderdroppar
R29                Yrsel- och åksjukedroppar

R30                Salva för nerv- och muskelsmärtor  finns i burk och tub
Innehåller 
Arnica D6: Verksamhetsområde: Leder, muskler, blodutgjutning, den arteriella blodcirkulation, kapillärer, skador, smärta, benbrott, cirkulationen i händer och fötter/tassar och hovar, operationer, hjärnskakning, infektion och överansträngning.
Calendula D6: Verksamhetsområde: Dålogt läkande sår, ömmande ärr, svullna ögonlock, munsår, reumatiska ledsmärtor och bensår.
Dulcamara D6: Verksamhetsområde: Vid väderomslag från varmt till kallt, sämre av kalla och blöta underlag, hudutslag herpes, urtikaria och reumatisk muskelvärk.
Hamamelis D6: Verksamhetsområde: Mörka blödningar, åderbrock, hemorrojder, svårläkta sår, färska inflammerade sår, och nervsmärta i bäckenbotten.
Hypericum D6: Verksamhetsområde: Nervsmärtor, överkänslighet, följd av hjärnskakning, skär-, stick- och bitskador och förkalkning i de små artärerna vilket ofta orsakar smärtor i händer/tassar och fötter.
Millefolium D6: Verksamhetsområde: Blödningsbenägenhet, kramp, venösa staser, skador, stukningar och njurbelastning (njurbelastning visar sig ofta i vänster ben eller vänster bak på hund).
Rhus tox. D6: Verksamhetsområde: Överansträngning, vrickning, huvud och ansiktsneuralgier, muskel och ledreumatism, smärtor i halsryggen med smärt- eller kraftlösa symptom i armen, ischias samt värk-, svullnad- och rodnad med funktionsnedsättning efter bett, stick, skärsår eller skada och infekterade sår, rosfeber och eksem.
Salvbas: Ullfett, 98,3 %, är likt den mänskliga hudens talg och tränger ner i hornlagret och hudsprickor och fungerar som transportör av tillsatta ämnen. Ullfett är fet och mjukgörande och ett effektivt skydd mot kyla och väta. Lavendelolja, 1 %, är en eterisk olja med en blommig doft som är utmärkt att kombinera med ullfett. Lavendeloljans lukt ogillas av insekter. Salvan kan därför skydda mot fästingangrepp när man är i skog och mark. Renat vatten 0,58 % och alkohol 0,12 %.

R31                Anemi- och aptitlöshetdroppar
R32                Svettdroppar
R33                Epilepsi- och muskelryckningsdroppar

R34                
Kalkomsättningsdroppar
Indikation; Smärtor i skenbenen, övre delen av armarna, och revbenen, urkalkning, tillväxtrubbningar, rubbningar i tandemaljen och tandvärk. Alla rubbningar i bentillväxt och växtvärk och för barn med smärtor i benen speciellt nattetid

R35                Tandsprickningsdroppar
R36                Överkänslighetsdroppar
R37                Tarmkolikdroppar
R38                Högersidiga underlivsdroppar kvinnor
R39                Vänstersidiga underlivsdroppar kvinnor

R40                Diabetesdroppar
R41                Impotensdroppar
R42                Åderbrocksdroppar
R43                Astmadroppar
R44                Lågt blodtrycksdroppar
R45                Struphuvudsdroppar
R46                Reumatismdroppar – skuldror och armar
R47                Hysteridroppar
R48                Bronkitdroppar
R49                Näs- och bihåledroppar
R50                Korsryggssmärtdroppar hos kvinnor
R51                Sköldkörteldroppar – överfunktion
R52                Illamåendedroppar
R53                Aknedroppar
R54                Minnesdroppar
R55                Olycksfallsdroppar
R56                Maskdroppar
R57                Kronisk bronkitdroppar
R58                Hjärtmuskelsvaghetdroppar
R59                Sköldkörteldruppar – underfunktion
R60                Blodreningsdroppar
R62                Mässlingdroppar – finns ej hos oss

R63                
Cirkulationsdroppar – framför allt i de perifera delarna
Indikation; för blodcirkulation i olika kroppsdelar. Kalla händer och fötter, vadkramp, åderbrock, kärlkramp, domningskänsla och myrkrypningar och venösa stockningar i lilla bäckenet med känsla av kyla.

R64                Proteinuridroppar
R65                Psoriasisdroppar
R66                Hjärtrytmstörningsdroppar
R67                Cirkulationsdroppar
R68                Bältrosdroppar
R69                Interkostalneuralgidroppar
R70                Nervsmärtdroppar – trigeminusnerv och ansiktsnerv
R71                Ischiasdroppar
R72                Bukspottkörteldroppar
R73                Artrosdroppar – stora lederna
R74                Sängvätningsdroppar
R75                Menstruationsdroppar
R76                Astmadroppar – konstitutionell astmabehandling
R77                Antirökdroppar
R78                Ögondroppar
R80                Arnicaolja – 100 ml
R81                Smärtdroppar

R182              Inflammation i munslemhinnan
R183              Slemhinnedroppar

R184              
Stress- och utmattningsdroppar indikationer: Utmattning med tillfällig depression som följd av stress och belastning efter allvarlig sjukdom. Funktionssätt för de viktigaste ingredienserna. Med olika åtgärder fokuserar de på depressiva tillstånd som de kan uppstå, i kölvattnet av överansträngning, belastning och infektionssjukdomar.
Funktionell effekt på nervsystemet; symtom som oförmåga hos mentala aktiviteter, trötthet under dagen, apati, irritabilitet och rastlöshet, aversion mot företaget, ingår alla i läkemedelsbilden, på centrala nervsystemet. Huvudsymptom är sorg, plötsliga förändringar i humör, mental instabilitet, tendens till inåtgående sorg, irriterad, skrämmande, rädda drömmar och på nervsystemet med aversion för arbete, trötthet och svaghet, åtföljd av agitation och rastlöshet, alternerande irriterande, arg, modig, förtvivlad, melankolisk och tystlåten. Sömnlöshet, sömnig om dagen, omkastning av dag-nattrytmen.
Kombinera med R15 och R15 ampuller.

R185              Blodtrycksdroppar – högt blodtryck
R186              Påssjuka
R187              Huvudvärk- och glaukomdroppar
R188              Vårtdroppar
R189              Nageldroppar

R190              
Magdroppar indikerar: Irriterad mage med funktionella störningar i övre delen av buken med en känsla av mättnad, tryck, magsmärtor, svullen mage, halsbränna, rapningar, kräkningar och lindriga matsmältningsbesvär. Medlet visar en klar relation till matsmältningskanalen med fokus på magens funktionella funktion. Både slemhinnan och nervsystemet är inkluderad i medlet och en nervös mage kan orsaka både diarre och kolikliknande smärtor. Det dominerande symptomet är överskott av saltsyra. 

R191              Tinnitusdroppar

R192              
Tarmdroppar – med förstoppning indikerar: Matsmältningsbesvär på grund av en långsam lever och gallfunktion, förstoppning, väderspänningar, en tryckande känsla i höger sida. Symptomen orsakas av långsammare flöde och stasning i portåderna, det blodkärl som går från matsmätningen till levern med blod som dels skall renas dels lämnar näringsämnen. Långsam funktion i tarmen med hård mörk och knölig avföring med en känsla av att inte vara färdig efter att man haft avföring. Känslig för tryck i mellangärdet och svullen mage som ger en känsla av att vilja ha avföring. 

R193              Feber- och inflammationsdroppar

Vissa droppar finns inte i lager hos oss
Om inget annat föreskrivs är en dosering 15 droppar x 2

Här kan du läsa mer om verksamhetsområden


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.