Translate

söndag 8 december 2019

Alternativ FunktionsMedicin

HÄLSOFRIHET 
det är att kunna välja den form av behandling man själv vill 
både för sig själv  och husdjuren


FUNKTIONSMEDICIN
Vad menas med funktionsmedicin?

Funktionsmedicin innebär att man söker grundorsaken till individens symptombild. 
Varje individ är unik och skall kunna få en individanpassad behandling. När orsaken till symptomen är fastställd får kunden råd om individanpassad kost, vilken typ av motion som passar kundens konstitution, välja individanpassade kosttillskott och behandling med ört- och homeopatiska läkemedel.  


ALTERNATIV och ORSAKSBEHANDLING

Homeopatiska funktionsmedel
Örtbaserade funktionsmedel
Alternativa funktionsmedel kan vara homeopatiska och utövaren kan använda  den Klassiska Homeopatin som arbetar enligt Hahnemanns riktlinjer eller den Kliniska Homeopatin där utövaren använder sammansatta medel. Funktionsmedicin kan även vara örtbaserade.

Det är av största vikt att varje individ tar ansvar för sin egen hälsa. 

Om man har husdjur är det lika viktigt att få en helhetsbild av djurets hälsostatus som sin egen. Genom att vända sig till en funktionsmedicinare för att hitta orsaken till djurens symptom och att därifrån kunna ge en individanpassad behandling borde vara målet för alla djurägare. Foderrådgivning är lika viktig för djurägaren som att få sina egna kostråd.

Diagnosmetoden skiljer sig mellan olika Alternativterapeuter men alla har samma målsättning, att den som söker skall återfå sin hälsa i den mån det är möjligt.


_____________________________


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.